Startovky

Startovka po kategoriích:  tatran.org/petitprix2013/startkat.htmlzde  v PDF formátu

 

Startovka po oddílech: tatran.org/petitprix2013/startodd.html ,    zde  v PDF formátu