Pokyny

15.05.2013 21:19

V příslušné sekci najdete pokyny k sobotním závodům (vč. parametrů tratí) a plánek parkování. Na startovkách se pracuje a budou zveřejněny co nejdříve.